Justering av priser för kyrkliga tjänster för icke-medlemmar:

Notering: Priser för kyrkliga tjänster för icke-medlemmar:

Församlingsstyrelsen har beslutat i styrelsemöte 2016-08-13 att justera priserna för kyrkliga tjänster för icke-medlemmar. Detta då det sker en konkurrens med andra församlingar i och utanför Göteborg, samt att församlingens tidigare priser för kyrkliga tjänster stred mot stiftets fastställda rekommenderade minimipriser. Justeringen av priserna sker också för att förmånliggöra medlemskapet och att låta medlemmar kunna dra nytta av förmåner. Bland annat är en förmån att man får boka församlingslokalen kostnadsfritt i samband med kyrkliga tjänster. De nya priserna som gäller från och med kungörelse av denna information (2016-09-25) är följande:

Priser för kyrkliga tjänster för icke-medlemmar:
– Dop: 4 000 kr/barn (tidigare 1 500 kr)
– Vigsel: 6 000 kr (tidigare 2 500 kr)
– Förlovning: 2 000 kr (tidigare 1 000 kr)

Vi uppmanar samtliga icke-medlemmar som vill ta del av kyrkliga tjänster att ansöka om medlemskap via skattesedeln för att kunna ta del av förmåner och att kyrkliga tjänster då blir kostnadsfria.