OBS! UPPDATERAD: Ny aktivitet i Kyrkans lokal

Tisdagen 14/2 är det öppet i S:t Johannes kyrkas samlingsal/förening från kl 18:00-20:00 för informationsmöte.

Det är Canet Hanna som kommer att informera och kolla intresset och möjligheten för nystart av aktivitet för vuxna i S:t Johannes kyrkan under vårterminen 2017.

Alla intresserade församlingsmedlemmar från 18 år och uppåt är välkomna.

Tillsammans med alla närvarande medlemmar kommer vi att göra en
– inventering av intressen
– bestämma vilken/vilka aktiviteter vi skall planera
– hur skall vi genomföra aktiviteten?

Vi ser fram emot att träffas.
Det bjuds på frukt.

Varmt Välkomna!

hälsar Canet och alla befintliga styrelser i S:t Johannes kyrkan