Församlingsstyrelsen

Församlingsstyrelsen är övergripande ansvarig för allt som sker i församlingen och under kyrkans tak. Församlingsstyrelsen tillhör stiftet Syrisk Ortodoxa Kyrkan – Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige – under ledning av Stiftsstyrelsen samt Hans Eminens biskopen Dioscoros Benjamin Atas.

Kyrkostyrelsen anordnar, utöver dess dagliga, vardagliga samt regelbundna åtaganden såsom böner, gudstjänster, högtider även utbildningen i kyrkan: modersmål, kyrkans tro och lära, diakon och diakonissor samt körträningar.

Församlingsstyrelsen ansvarar även för kyrkans underhåll såväl materiellt som andligt vad gäller kyrkliga tjänster, sakrament (dop, vigning, etc), bokningar, begravningsmässor, mm. Församlingsstyrelsen stödjer även de övriga organisationerna under kyrkans tak i deras aktiviteter.

Församlingsstyrelsen för mandatperioden 2016 och 2017 består av totalt 11 personer:

  • Ordförande: Stefan Güven
  • Vice Ordf. Madlin Akyol
  • Sekreterare: Tony Celik
  • Kassör: Michael Goez
  • Vice kassör: Alexander Celik
  • Ledamöter: Tomas Güven, Maria Alpsoy, Melek Genc, Jack Marawgeh
  • Suppleanter: Yuhanes Kurt, Bulent Akyüz

Specifik kontakt med församlingsstyrelsen sker bäst via E-post till info@stjohanneskyrka.se eller vanlig post till:

S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka
Bläsebogärdet 2
424 33 Angered

eller via kontaktformuläret på hemsidan.