Församlingsprästen – Fr. Besim Kurt

Församlingens präst är Fr. (Fader) Besim Kurt. På syrianska är uttrycket för Fr. ”Abuna”.

IMG_1139 - KopiaFr. Besim Kurt föddes i Turabdin, det syrianska folkets hemtrakter i dagens sydöstra Turkiet i slutet av 60-talet. Där studerade han i sin barn- och ungdom i våra kloster i området och blev ”malfono”, lärare av kyrkans tro, lära och vårt syrianska språk. Han undervisade i Turabdin innan han kom till Göteborg och Sverige mot slutet av 80-talet.

Även i Göteborg har Fr. Besim undervisat i S:t Johannes Kyrka som malfono flera år innan han blev prästvigd till församlingen år 2006. Utöver tjänandet som församlingspräst i S:t Johannes är Fr. Besim även modersmålslärare för det syrianska språket i Göteborgs Kommun.

Sedan att tag tillbaka är Fr. Besim också bemyndigad sjukhuspräst i Göteborg.

Fr. Besim är som församlingens präst dess andlige ledare – herden som tar hand om sin flock. Fr. Besim leder gudstjänstlivet i både den heliga liturgin samt böner och andakter. Fr. Besim genomför de kyrkliga tjänster och sakrament såsom dop, vigsel, sjukas smörjelse, begravningar, minnesstunder, etc.

Fr. Besim nås bäst via mobil: 070-785 29 64