Hyra lokal

Tillställning Pris medlem Pris Icke – medlem
Dop

Tillgång till lokal dagen innan 18-21

2 500:-

Städ dep. 3 500:- återfås mot godkänd städning

8 000:- inkl städ
Bröllop/Förlovningsfest

Tillgång till lokal dagen innan 18-21

5 000:-

Städ dep. 3 500:- återfås mot godkänd städning

12 500:- inkl städ
Minnestund ( azza) /

Middag efter furshånå 

0: –

Lokal för ”furshono” på söndagen direkt efter Gudstjänst= 0 Kr. 500:- erläggs vid ej godkänd städning

1 500:-/3 h. Fastpris. Övrig tid 500:-/h.

Lokal för ”furshono” på söndagen = 0 Kr. 500:- erläggs vid ej godkänd städning

Studentfest/födelsedag/Heno 2 500:-

Städ dep. 3 500:- återfås mot godkänd städning

8 000:- inkl städ
Vid andra behov än ovan 500:-/h 1 000:-/h Minimum 3h
 

Nya priser från 1 Oktober 2022.

OBS!!
Har man bokat lokalen på en söndag får man tillträde från och med kl. 13.30 på söndag!

Prislista för lokalhyra för organisationer:

 • Syrianska organisationer (kyrkliga & kulturella): 500 kr/timme, minimidebitering 3 timmar/dag.
 • Övriga organisationer: 1 000 kr/timmen, minimidebitering 3 timmar/dag

Städ: Icke-medlemmar eller som organisation, ingår städavgiften i priset vilket inte lämnar utrymme för hyrestagaren att städa själv förutom Azza där städ tillkommer på 500:-

Prislistan och bestämmelserna gäller för lokalhyra och nyttjande av församlingslokalen nere i S:t Johannes Kyrka. Lokalhyra är reducerat för medlem vid hyra i samband med kyrklig tjänst.

REGLER & BESTÄMMELSER VID LOKALHYRA

 • Hyreskontrakt skall upprättas mellan församlingen och hyrestagare vid alla hyrestillfällen. Hyreskontrakt upprättas av församlingsstyrelsen/vaktmästare. Se separat dokument hyreskontrakt som reglerar pris, betalning, tider för tillträde, städning, deposition samt övriga hyresvillkor.
 • Vid lokalhyra får inga vinstdrivande verksamheter äga rum, vare sig för medlem, icke-medlem eller för organisationer som hyr.
 • Församlingsmedlem får nyttja församlingens lokal till reducerat pris i samband med kyrkliga tjänster samt privata/familjära tillställningar.
 • Lokal bokas endast via kyrkans vaktmästare.
 • Observera att bokning är preliminär tills den blivit bekräftad av vaktmästare. Församlingsstyrelse har rätt att förutsättningslöst neka både församlingsmedlem såsom icke-medlem eller organisation lokalhyra.
 • Lokalhyra i privat regi gäller enbart församlingsmedlem i privata/familjära angelägenheter. Församlingslokal får ej hyras av privatperson för allmänna tillställningar, varken för ideella eller vinstdrivande syften. Icke-privata tillställningar räknas som lokalhyra för organisationer och behandlas därefter.
 • Församlingslokal får inte hyras ut exklusivt för Jul-, Påsk- eller Nyårsfester o.dyl. Sådana arrangemang skall arrangeras under församlingsstyrelsens ansvar eller annan utsedd av församlingsstyrelsen och vara tillgängliga alla medlemmar.
 • Församlingslokal får av församlingsstyrelsen uthyras till organisationer för icke-privata tillställningar (dock ej i vinstdrivande syften).
 • Hyrestagande organisation måste vara formellt registrerad med giltigt organisationsnummer.
 • Församlingsstyrelsen/vaktmästare skall innan hyreskontrakt upprättas vara väl informerad om lokalhyrans avsikt.
 • Församlingen lämnar lokalhyra gratis för S:t Johannes Kyrkas interna organisationer för deras arrangemang och vid tillfällen, i mån av tillgänglighet samt enligt överenskommelse med församlingsstyrelsen: SOKU-Göteborg, Syrianska Kulturhuset SKH, Syrianska Kvinnoföreningen SKF.

Villkor

 1. Deposition på 3 500:- erläggs, men återbetalas efter godkänd städning. Endast medlemmar. Städning skall ske på insidan såväl som utsidan.
 2. Hela beloppet för lokalen skall vara betald senast 1 vecka innan, annars anses bokningen makulerad.
 3. Tillgång till lokalen sker tidigast 20:30 dagen innan till kl 23:00. Om lokalen är bokad dagen innan så ges tillträde tidigast kl 09:00 till lokalen samma dag. Städning sker under natten, dock senast klart 02.00 så kontroll kan göras.
 4. Under tid för kvällsbön (ca 45min) får ingen musik spelas.
 5. Försäljning av sprit/alkohol får ej förekomma
 6. Hyrestagaren ansvarar för alla skador som uppkommer under hyrestiden, både inomhus och utomhus. Beroende på skada så tillkommer extra avgift för ersättning. (enl. detta avtal ger det hyresvärden rätt att fakturera hyrestagaren)
 7. Droger är totalt förbjudet. Polisanmälan görs om sådant förekommer.
 8. Rökning totalt förbjudet inomhus.
 9. Fordon parkeras på angivna platser.
 10. Hyrestagare har rätt till en full container. Pressa ihop kartonger för mer plats. Överskott av sopor hanteras av hyrestagaren och får ej lämnas kvar. Vid efterlämning debiteras hyrestagaren 1 000:-
 11. Vid catering, så måste catering firman ta med sig sitt material. Vid kvarlämning av material till senast 09.00 debiteras hyrestagaren 500:-

 

Övriga villkor:

Hyrestagaren måste vara klar med sitt evenemang enl. senast nedan tider, då städ påbörjas. Vid överträdelse så debiteras hyrestagaren 1 000:- per påbörjad timma.

Dop/Bröllop/studentfest/födelsedag – till senast 01:00

Minnestund/azza – till senast 21:00