Kyrkliga tjänster

 

PRISLISTA KYRKLIGA TJÄNSTER

Med Kyrkliga tjänster menas enbart själva genomförandet av den kyrkliga ceremonin som den kyrkliga tjänsten innebär. I priset för kyrklig tjänst ingår själva genomförandet av den kyrkliga tjänsten/ceremonin samt tillgång till kyrkan för utförande av den kyrkliga tjänsten om så önskas/krävs.

Församlingslokal ingår inte i kyrklig tjänst, men lokala medlemsförmåner ger församlingsmedlem lokalhyra till reducerade priser.

Alla kyrkliga tjänster bokas först via församlingsprästen, Fader Besim, därefter måste hyresgästen vända sig till kyrkans vaktmästare för kontraktsskrivning/betalning etc.

Vid uteslutning av detta anses bokningen makulerad, även hos församlingsprästen.

Fader Besim har ej rätt att boka ut lokalen, utan endast den kyrkliga tjänsten. Lokal bokas endast hos vaktmästare.

Inga kyrkliga tjänster får bokas under tider som påverkar kvällsbön och Gudstjänst!

Alltså är tillvägagångssättet vid bokning av tjänster följande:

1. Ta kontakt med församlingspräst

2. Vid OK från församlingspräst, ta kontakt med vaktmästaren för hyra av lokal,  kontraktskriving, betalning, genomgång av villkor etc. 

OBSERVERA 1!

Om man ej kontaktar vaktmästare, senast 1 vecka innan tjänsten äger rum, anses bokningen makulerad även hos församlingspräst då kontraktskriving, betalning, genomgång av villkor etc behöver vara klara en(1) vecka innan!

OBSERVERA 2!

Församlingspräst äger ej rätt att hyra ut församlingslokal/kyrkosal, utan endast den kyrkliga tjänsten. Administration hanteras av vaktmästaren.

Vid ändringar, måste både församlingspräst och vaktmästare meddelas.

 

Detta dokument är giltigt från och med 2018-11-01 tillsvidare.

Kyrklig tjänst Pris Medlem Pris Icke-medlem
Dop (per barn) 0 kr 4 000 kr*
Förlovning 0 kr 2 000 kr
Vigsel 0 kr 6 000 kr*
Smörjelse nyfödda 0 kr 0 kr
Smörjelse sjuka 0 kr 0 kr
Begravning
(gäller enbart begravningsceremonin & sittning direkt efter, ej lokalhyra/sittning i lokalen inför begravningen ”azza” )
0 kr 5 000:- (gäller endast begravningsceremonin, begravningsdagen & sittning direkt efter)

 

*500:- per påbörjad 30 min tillkommer vid sen ankomst hos hyrestagaren. 

Vi uppmanar samtliga icke-medlemmar som vill ta del av kyrkliga tjänster att ansöka om medlemskap via skattesedeln för att kunna ta del av förmåner och att kyrkliga tjänster då blir kostnadsfria.