Bli medlem

Medlemsblankett 

Fyll i signerad blankett och lämna in den till vaktmästaren/styrelsen i kyrkan så registreras du i systemet KomMed efter godkännande på ett styrelsemöte