Församlingens & kyrkans historia

All ära och tacksamhet till Gud – S:t Johannes Apostelns Syrisk Ortodoxa Kyrka i Hjällbo/Göteborg stod klar i augusti 1992. Då hade en lång process med ansökningar, insamlingar och själva kyrkobyggandet avslutats. Kyrkan invigdes 25 april 1993 av Hans Eminens biskop Clemis Augin Kaplan (nuvarande biskop i Patriarkaliska ärkestiftet i västra USA). De troende i församlingen hade sett behovet av och fullgjort ett hårt men gott arbete att uppnå önskan om en alldeles egen kyrka i Göteborg.

Som allra första församlingspräst tjänstgjorde Abuna (Fr.) Marawgeh Akyüz i S:t Johannes Kyrka. Innan dess har även den bortgångne prästen Abuna (Fr.) Saliba Sawme från Syrien (må hans böner vara med oss), med sin vackra stämma tjänstgjort i församlingen innan man hade en egen kyrka. S:t Johannes kyrkas nuvarande församlingspräst är Abuna (Fr.) Besim Kurt som vigdes till präst för kyrkan och församlingen den 1:a oktober 2006. Tidigare hade han varit malfono (lärare) i kyrkan.

Själva församlingen består idag av ett hundratal familjer/hushåll. Kyrkan och församlingen samt gudstjänstlivet har utvecklats och spirat en hel del under årens lopp. Kyrkan har även en modersmålsundervisning, söndagsskola, körträning, undervisning i kyrkans tro och lära, Bibelstudier, aktiviteter för folket samt för kvinnor, barn och ungdomar.

Återigen och alltid: all ära och tacksamhet till Gud. Och tack till alla som från början fram tills idag har hjälpt till och bidragit med något till S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka och dess församling.