Församlingsstyrelsen

Församlingsstyrelsen är övergripande ansvarig för allt som sker i församlingen och under kyrkans tak. Församlingsstyrelsen tillhör stiftet Syrisk Ortodoxa Kyrkan – Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige – under ledning av Stiftsstyrelsen samt Hans Eminens biskopen Dioscoros Benjamin Atas.

Kyrkostyrelsen anordnar, utöver dess dagliga, vardagliga samt regelbundna åtaganden såsom böner, gudstjänster, högtider även utbildningen i kyrkan: modersmål, kyrkans tro och lära, diakon och diakonissor samt körträningar.

Församlingsstyrelsen ansvarar även för kyrkans underhåll såväl materiellt som andligt vad gäller kyrkliga tjänster, sakrament (dop, vigning, etc), bokningar, begravningsmässor, mm. Församlingsstyrelsen stödjer även de övriga organisationerna under kyrkans tak i deras aktiviteter.

Församlingsstyrelsen för mandatperioden 2022-2024 består av:

  • Ordförande: Michael Goez
  • Vice Ordf. Canet Hanna
  • Sekreterare: Tomas Güven
  • Kassör: Malik Genc
  • Vice kassör: Alex Goez
  • Ledmöter: Wasim Jebrayel och Madlin Akyol
  • Suppleanter: Theodora Kurt

Specifik kontakt med församlingsstyrelsen sker bäst via E-post till info@stjohanneskyrka.se eller vanlig post till:

S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka
Bläsebogärdet 2
424 33 Angered

eller via kontaktformuläret på hemsidan.