Präst & Styrelser

S:t Johannes är en Syrisk-Ortodox fristående kyrkoförsamling under det registrerade trossamfundet ”Syrisk Ortodoxa Kyrkan – Patriarkatet ställföreträdarskap i Sverige” som tillhör den Syrisk Ortodoxa Kyrkan av Antiokia.

Själva Kyrkan, Gemenskapen eller ”kyrkobyggnaden” inhyser dock fyra olika och självständiga styrelser. Av dessa är det församlingsstyrelsen som är den ledande och högst ansvariga för församlingen – allt som händer under Kyrkans tak! Och det är det som alla fyra styrelser i princip jobbar för, både enskilt i sina respektive ansvar och uppdrag men också i sitt gemensamma mål – livet under Kyrkans tak!

  • Församlingsstyrelsen: Ansvarig för församlingen, församlingsmedlemmarna, kyrkobyggnaden, församlingsekonomin och sist men inte minst, tillsammans med församlingsprästen även Kyrkans budskap och församlingens kristna välmående. Liturgi, gudstjänster, bönetillfällen, högtider, helgondagar, kyrkliga tjänster, minnestunder, etc.
  • Kvinnokommittén: Ansvarig för särskilda aktiviteter, varav de flesta är riktade för kvinnor. Bistår även församlingen i mycket praktiskt stöd.
  • SOKU-Göteborg: Församlingens kyrkliga ungdomsstyrelse för SOKU (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund). Består av ungdomar som jobbar för ungdomar och att implementera tron, läran, traditionen, kristna gemenskapen och aktiviteter för församlingens barn och ungdomar.
  • Syrianska Kulturhuset: Kulturell förening som förvaltar den kulturella aspekten. Står under Syrianska Riksförbundet. Ansvarar bl a för kaféverksamheten på eftermiddagar.

Det är med stolthet vi även presenterar Fr. Besim som kyrkans församlingspräst sedan 2006 då han vigdes till detta ämbete, ansvar och denna församling.

Välkommen att läsa mer om prästen och varje styrelse under deras flik i menyn.