Kvinnokommittén

Kvinnokommittén i S:t Johannes Kyrka är dels en egen självständig och aktiv kvinnoförening – Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg – och dels en stöttande kommitté till församlingsstyrelsen och hela församlingen under kyrkans tak.

Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg är en ideell förening som i första hand arbetar för församlingens kvinnor men också andra syrianska kvinnor i Göteborgs övriga församlingar och i regionen. Föreningen är även med och samarbetar/stödjer församlingens verksamhet i vissa särskilda aspekter, samt barnundervisningen.

Syrianska kvinnoföreningens målsättning är att skapa aktiviteter och förutsättningar för kvinnor att träffas och umgås tillsammans i första hand, men även för församlingens familjer.

En ny styrelse är nyligen ombildad med följande styrelseledamöter:

  • Ordförande: Mecide Kurt
  • Kassör: Madlin Akyol
  • Sekreterare: Seydi Kurt
  • Ledamöter: Lucia Güven, Turkan Akyol