Medlemskap

1. Medlemskap

Medlemskapet är numera på familjenivå och det krävs att minst en arbetstagare inom
familjen registreras i skattesystemet och därmed betalar medlemsavgiften.
(Rekommendationen är att den som har högst årsinkomst inom familjen ska vara registrerad som
skattskriven medlem)

1.1 Fler än en person i en familj får vara skattebetalande medlem. (För att bli
medlem så krävs det att man är 18 år)

1.2 Man behöver inte ha en förvärvsinkomst för att vara medlem så länge man är
registrerad i skattesystemet.

1.3 Om samtliga i hushållet skall räknas som medlemmar i S:t Johannes församling
i Göteborg så måste alla skrivas in i skattesystemet (Registreras som ej
betalande)

 

2. Rösträtt

2.1 Varje hushåll får 2 röster om minst en är skattebetalande medlem.

2.2 En skattebetalande medlem enligt vad som anges under punkt 1, har rösträtt
under ett årsmöte eller ett extra sammankallat årsmöte om denne närvarar.

2.3 Familjen får en extra rösträtt. (Dock måste man vara minst 18 år och folkbokförd på
samma adress som den skattebetalande medlemmen. Kan alltså delas ut till en familjemedlem
som ej är skattebetalande)

2.4 En och samma person kan inte ha två röster.

2.5 Finns det fler än en person i en familj som är registrerade i skattesystemet så
får denne person också rösträtt om denne närvarar under ett årsmöte eller ett
extra sammankallat årsmöte. (En och samma familj kan alltså ha fler än två röster om
man uppfyller kravet som anges under punkt 2.d men endast en(1) kan ge ut en extra röst)

2.6 Fullmakter accepteras ej vid möten.

 

3. Nya medlemmar under året

3.1 Nya medlemmar skall erlägga en avgift på 3 000: – första året OM de skall
utföra en kyrklig tjänst i samband eller under samma år som de blir
medlemmar. (Eftersom en skatteregistrerad medlem inte belastas sin medlemsavgift förrän
kommande år om denne registrerar sig senast den 31 oktober innevarande år)

 

4. Förmåner för medlemmar och icke medlemmar

4.1 Som medlem i församlingen så ingår alla kyrkliga tjänster. Se bilaga. (Detta
gäller hela familjen)

4.2 Som medlem i församlingen så får man förmånligare priser till nyttjande uta

 

5. Icke Medlemmar

5.1 Icke medlemmar har inte närvarorätt på kyrkans möten.

5.2 Som icke medlemmar kan man fortfarande nyttja kyrkans tjänster samt lokal
mot en avgift. Se bilaga

 

6. Föreningen

6.1 I samband med nyregistrering av medlemskap i kyrkan så kan man välja att bli
medlem i föreningen med.

 

7. Kyrkans Inventarier

7.1 Kyrkan inventarier får ej lånas/hyras ut.