Medlemskap: förmåner, rättigheter och skyldigheter

S:t Johannes församling tillhör trossamfundet och stiftet Syrisk Ortodoxa Kyrkan – Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige. Genom denna tillhörighet faller också ett formellt medlemskap för församlingen i stiftet och för den troende medlemmen i församlingen.

Mer innehåll kommer snart:

  • Medlemskapet: definiera medlemskapet
  • Vad medlemskapet innebär; vilka rättigheter och skyldigheter samt förmåner man har
  • Kyrkans stadgar