Kallelse till församlingens årsmöte söndag 19 mars

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
S:T JOHANNES SYRISK ORTODOXA FÖRSAMLING, HJÄLLBO/GÖTEBORG

Härmed kallar S:t Johannes styrelse församlingsmedlemmar till ordinarie årsmöte, som kommer att hållas söndag 19 mars kl. 16:00 till max 20:00, i S:t Johannes församlingslokal (föreningen under kyrkan).

Det bjuds på fika och lättare tilltugg (fasta).

Dokument för årsmötet kommer att finnas tillgängliga för medlemmar i god tid inför årsmötet samt på plats.

Stiftets stadgar reglerar att kallelse till årsmöte skall vara tillgängligt för medlemmarna senast tre (3) veckor innan årsmötet, alltså senast söndag 26 februari. Denna kallelse läggs härmed upp på kyrkans hemsida och facebooksida 2017-02-21 och kommer att annonseras ut med affischer och muntlig kallelse vid gudstjänsten söndag 26 februari.

Stadgar reglerar också att motioner som skall behandlas på årsmötet skall inkomma till styrelsen minst sju (7) dagar före årsmötet, alltså senast söndag 12 mars. Motioner kan antingen mailas till församlingens e-post på info@stjohanneskyrka.se eller postas till församlingens postadress: S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka, Bläsebogärdet 2, 424 33 Angered. Motioner tas ned från styrelsen endast då de är undertecknade av församlingsmedlems namn.

Alla församlingsmedlemmar är välkomna att deltaga på församlingens årsmöte. Icke medlemmar ombedes vänligen men bestämt att inte infinna sig på plats. Stadgar reglerar att varje församlingsmedlem som fyllt 18 år har en röst på årsmötet.

Varmt välkomna!
S:t Johannes församlingsstyrelse