Söndagsskola börjar nu

Med första start nu på söndag kl. 10-11 kommer S:t Johannes församling att börja söndagsskola. Vi har rekryterat en söndagsskolelärare med förhoppning om ytterligare en snart.

Söndagsskolan kommer att vara varje söndag från kl. 10:00 till kl. 11:00 och man avslutar gudstjänsten tillsammans alla barnen framme vid altaret under prästens armar när han upplyfter de heliga mysterierna.

Söndagsskolan är församlingens möjlighet att erbjuda de minsta barnen dels undervisning om vår tro samt dels också låta gudstjänsten vara meningsfull och i ordnad form för de små och våra barnfamiljer.

Sprid till varandra och vart välkomna!