SOKU-Göteborg

SOKU (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige) och är precis vad det heter – Kyrkans Ungdomar. SOKU har 20-talet lokala föreningar på olika orter i Sverige och där är SOKU-Göteborg en av dem.

580856_10151128846179862_863574493_n

SOKUs ambition och strävan är att skapa, bibehålla och utveckla en gemenskap för kyrkans ungdomar, under SOKUs mål som är att tillvarata syrianska ungdomars intressen på det religiösa, kulturella och sociala planet.

Idag, år 2016, fortsätter det arbetet och är i full gång. Det anordnas kyrkliga aktiviteter för ungdomarna och barnen såsom Bibelstudier, söndagsskola, föreläsningar, ungdomskvällar och aktiviteter. Utöver detta på hemmaplan i S:t Johannes Kyrka, deltar SOKU-Göteborg även på SOKUs regelbundna aktiviteter såsom körfestivalen, sommarkurser, veckoslutskurser, mm, samt även på andra lokalföreningars aktiviteter.

SOKU-Göteborgs styrelse för mandatperioden 2016 består av:

  • Ordförande: Saliba Kurt
  • Vice ordförande: Azize Kurt
  • Kassör: Yuhanes Kurt
  • Sekreterare: Alexandra Hanna
  • Ledamöter: Tibelya Kurt
  • Suppleant: Josef Hanna