Syrianska Kulturhuset – Kulturell Förening

Syrianska Kulturhuset i Göteborg (SKH) är den kulturella föreningen som tillhör S:t Johannes Kyrkas församling och har sin lokal i den stora samlingslokalen under kyrkan.

250px-Flag_of_the_Syriac-Aramaic_People_svgSKH grundades 1992 med målsättningen att tillvarata det syrianska arvet, den syrianska kulturen, identiteten och det syrianska språket. SKH är medlem i Syrianska Riksförbundet (SRF) och även med det Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF).

SKH anordnar flera egna aktiviteter såsom cafékvällar, ungdomsträffar, läger, utflykter, arrangerar kulturella fester, föreläsningar, etc, samt deltar på SAUFs stora aktiviteter.

SKH:s styrelse för mandatperioden 2016-2017 består av:

Ordförande: Tony Celik
Vice ordförande: Stefan Güven
Kassör: Bülent Akyüz
Sekreterare: Michael Goez
Ledamöter: Madlin Akyol, Maria Alpsoy, Jack Marawgeh
Suppleant: George Akyol