Biskopsbesök söndag 28/5

Stiftets biskop, Hans Eminens Dioscoros Benjamin Atas, avlägger ett faderligt besök till vår församling och kyrka, S:t Johannes och välsignar oss med sin närvaro.

Söndag 28 maj, kommer Hans Eminens till kyrkan för att hålla i den heliga liturgin (gudstjänsten) och däri även viga ett antal av våra diakoner till högre grader. Efter den heliga liturgin och ceremonin för diakonvigning kommer församlingen hålla en mottagning för biskopen och folket nere i kyrkans lokal och där bjuda på frukosttilltugg.

Gudstjänsten börjar som vanligt kl. 09:00 (altaret 09:30) och alla är varmt välkomna.