BISKOPSBESÖK

BISKOPSBESÖK
Nu på söndag 20 augusti kommer Hans Eminens biskop Mor Severios Hawa besöka vår kyrka för att hålla den heliga liturgin (gudstjänsten) från kl 09:00 samt därefter en mottagning med föreläsning i församlingslokalen efter gudstjänsten. Alla är varmt välkomna!