Khori vigning 2022-09-18

Vi gratulerar Fr Besim Kurt till hans khoroyo vigning. Vi tackar deras eminenser ärkebiskop Dioskoros Benjamin Atas, ärkebiskop Dionosiyos Isa Gurbuz och ärkebiskop Filoxinos Saliba Özmen.Vi tackar även alla präster, centralstyrelse, kyrkostyrelser, församlingen och gäster som var med oss igår. Sist men inte minst tackar vi alla som deltagit i planeringen och utförandet inför och under dagen. För er som vill se Gudstjänsten och ceremonin så kan ni se föregående inlägg eller söka på Suryoyo Sat på Facebook. Tack Suryoyo Sat!