Apostlarnas fasta tidigareläggs med en dag!

Fastan börjar imorgon torsdag!

Vår ärkebiskop meddelar att vårt ärade stift under sin ledning har beslutat att flytta fram apostlarnas högtid och firandet av St Petrus och St Paulus till söndagen den 28 juni istället för måndagen den 29 juni. Detta för att ge våra troende möjlighet att delta på gudstjänsten på söndag, i vårt fall fortsatt live.

Därmed startar vi fastan den 25 juni istället för den 26 juni. Fastan hålls i 3 dagar och avslutas på söndag efter gudstjänsten.

Detta vill vi meddela med Herrens nåd!

Vi vill också påminna om att kyrkan är stängd för allmänheten och är endast öppen för församlingspräst och diakoner och diakonissor tills vidare på grund av Covid 19. Eventuellt kommer vi sända gudstjänsten live på kyrkans facebook sida.

Det kommer som vanligt finnas möjlighet till nattvards tagande för den som vill, efter gudstjänsten, från ca 10:30.

FACEBOOK: @stjohanneskyrka

Församlingspräst med församlingsstyrelse önskar er alla en välsignad fasta.