År 1915! SEYFO. Svärdets år

År 1915! SEYFO. Svärdets år
År 1915 pågick ett folkmord, en massaker på Turkiets kristna. Orsakerna var många!
De dog, för att vi ska leva. De dog för att vi ska med en stolthet kunna ropa; Vi är syrianer och vi är kristna! Vi tillhör Jesus Kristus!
Och än idag, 2022, förnekas folkmordet på kristna och framförallt på syrianer. Inte bara av Turkiet….världen är tyst!
Men vi hör martyrerna ropa genom oss.
Må deras böner alltid vara med oss och bland oss.
Aldrig glömma, alltid hedra